Contacto

A.Ga.C.O (Asociación Galega de Clubs de Orientación)

Alberto Arufe Varela (titof@udc.es)

Desenvolvemento Web. Recepción de colaboracións.

Persoa de contacto: Javier Arufe Varela (jarufe.geo@yahoo.com)

Persoa de contacto: Lito (soporte@agaco.es)

Nota

Admítense artículos de elaboración persoal e tamén reseñas a calquera información que poda ser interesante suliñar dende estas páxinas. Non existe un protocolo que determine o tipo de contidos admitidos ou a forma de realizaren a publicación de cara á súa presentación na Web, pero coa boa vontade de tódalas partes, seguro que se poderá avanzar de xeito positivo para dotares ó sitio Web da maior profundidade, significado e utilidade.